Η θητεία στη βιβλιοθήκη έληξε στις 31/8/2011. Η αγάπη και το ενδιαφέρον δεν έχουν ημερομηνία λήξης.


Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Άρθρα συναδέλφων υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών, στο περιοδικό "Συνεργασία"

Άρθρο στο περιοδικό "Συνεργασία" της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης βιβλιοθηκών. Γράφει η Ελένη Καραβανίδου, Φιλόλογος, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 1ου ΓΕ.Λ. Ελευσίνας «Αριστοτέλειο»

 "Η προώθηση της φιλαναγνωσίας και η αξιοποίηση της συλλογής και των μέσων της Σχολικής Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ ήταν τα αρχικά κίνητρα για τη δημιουργία της Κινητής Αναγνωστικής Λέσχης (Κ.Α.Λ.) στην Αττική, που στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας της έχει πετύχει την σύσταση νεανικών ομάδων ανάγνωσης στα σχολεία-μέλη της, έχει συνεργαστεί με τοπικούς συλλόγους και φορείς και έχει επεκταθεί εκτός Αττικής μέσω της τηλεδιάσκεψης, τραβώντας το ενδιαφέρον του τύπου. .."

Διαβάστε περισσότερα...
http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/syn/ozs/oa18/art/el5943210.htm

Επίσης διαβάστε στο ίδιο τεύχος:
"Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χρηστών Σχολικής Βιβλιοθήκης [ΠΕΧΣΒ]: μια προσπάθεια ενημέρωσης των μαθητών δευτεροβάθμιας σε θέματα πληροφοριακής παιδείας". Γράφει ο Εμμανουήλ Νίνος, υπεύθυνος της Σχολικής Βιβλιοθήκης στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου 
"http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj /syn/ozs/oa18/art/el5943398.ht

 Και ακόμα: 
"Σχολικές βιβλιοθήκες: πηγή έμπνευσης και δημιουργίας στην εκπαιδευτική διαδικασία". Γράφει η Αγγελική Αρβαντά,  Υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης 5ου Γυμνασίου Σερρών

 «Η σχολική βιβλιοθήκη είναι βοήθημα όλων στη διδασκαλία και τη μάθηση. Προσφέρει πληροφορίες και ιδέες για επιτυχή συμμετοχή στη σημερινή κοινωνία της πληροφόρησης και της γνώσης. Εφοδιάζει τους μαθητές με δεξιότητες για τη δια βίου εκπαίδευση, αναπτύσσει τη φαντασία τους και τους προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες»

Διαβάστε περισσότερα: http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/syn/ozs/oa18/art/el5943506.htm 

"Σχολικές βιβλιοθήκες για όλους σε ένα σχολείο για όλους". Γράφει η  Αικατερίνη Αραμπατζή, Φιλόλογος MSc, Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Απόσπασμα:   "..Πρόσθετα οφέλη που θα προκύψουν για τους μαθητές, εκτός από την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, είναι η ανάπτυξη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, η δημιουργία θετικής αυτοεικόνας και η αίσθηση ότι το σχολείο είναι ο κοινωνικός χώρος που τους αποδέχεται και τους βοηθάει να αναπτυχθούν ως προσωπικότητες."   http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/syn/ozs/oa18/art/el5931978.htm 

Δεν υπάρχουν σχόλια: